OTK 2017 WYSTARTOWAŁO

1204

17 października uczniowie klas 3 gimnazjum mieli okazję spotkać się z panią Iloną Janecką z Młodzieżowego Centrum Kariery w Świdnicy na spotkaniu zatytułowanym „Czego pracodawca oczekuje od pracownika? I odwrotnie.” Omówione zostały nie tylko przepisy prawne dotyczące możliwości podjęcia pracy przez młodych ludzi, ale także oczekiwania stawiane wobec przyszłych młodych pracowników.

Spotkanie obfitowało w wiele pytań. Młodzież zainteresowana jest podjęciem pracy dorywczej, weekendowej. By tak się jednak stało, należy spełnić wiele wymogów. Pracodawca może zatrudnić, tylko takiego pracownika młodocianego, który ukończył 16 lat, ukończył co najmniej gimnazjum i przedstawił świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu.

Zakazane jest zatrudnianie młodocianych przy pracach związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymagających stale wymuszonej i niewygodnej pozycji ciała, zagrażających prawidłowemu rozwojowi psychicznemu, wykonywanych w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, wykonywanych w narażeniu na szkodliwe działanie pyłów, wykonywanych w narażeniu na szkodliwe działanie czynników fizycznych, wykonywanych w narażeniu na szkodliwe działanie czynników biologicznych oraz stwarzających zagrożenia wypadkowe. (Podstawa prawna: Art. 190 Kodeksu pracy)

To pierwsze spotkanie z cyklu zaplanowanych na 9 już Ogólnopolski Tydzień Kariery, który w tym roku przebiega pod hasłem ” Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”.