OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

908

 

” BĄDŹ ARCHITEKTEM SWOJEGO SZCZĘŚCIA”

15- 19 października 2018

kl. 0-3
Przygotowanie wspólnej klasowej budowli – najwyzszej wieży z papieru, kleju, gumek, spinaczy, małych pudełek (np. po butach). Zdjęcie wykonanej pracy przsłane do doarcy zawodowwego. Nagroda klasowa.
Zorganizowanie spotkania klasowego z rodzicem nt. ” Co mój rodzic robi w pracy?”

kl. 4-6
Zaprojektuj strój do pracy dla wybranego zawodu, grupy zawodwej- rysunek na kartce A4 lub wydrukowana animacja. Nagroda indywidualna.
Zorganizowanie spotkania klasowego z rodzicem nt. ” Co mój rodzic robi w pracy?”

kl. 7-8
Test pradyspozycji zawodoznawczych “W czym jestem mistrzem?” oraz “eZamek”.
Spotkanie z p. L. Wojciechowska – Zgrają z cyklu ” Ścieżki zawodowe moich rodziców” kl. 7b
Wyjście do Niepublicznego Przedszkola Frajda- zawody związane z edukacją.

kl. III G
Tworzenie ścieżek edukacyjnych- warsztaty zawodoznawcze.
Spotkanie z p. A. Panasem prezesem Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich w ramach cyklu ” Ścieżki zawodowe moich rodziców” (grupa 30 osobowa kl. 7- III).

WYCIECZKI:
Wyjście do zakładu Colgate Świdnica
Wyjazd o Strzelc firma Panas Ekskluzywne Schody i Podłogi