OGŁOSZENIE O STYPENDIUM

949

Odbiór stypendium przyznanego uczniom za wyniki w nauce oraz sukcesy sportowe
w I semestrze odbywa się w dniach 15.02.2018. do 23.02.2018r. w godzinach
od 9.00 do 15.00. u kierownika gospodarczego w budynku SP 105 – Folwarczna 2.