NABÓR ELEKTRONICZNY DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

1255

Drodzy gimnazjaliści nabór do szkół średnich został rozpoczęty