MYŚLĄ O RÓWIEŚNIKACH W KRAJACH MISYJNYCH

542

Dzieci z grup misyjnych działających w naszej szkole oraz w Zespole Szkół Specjalnych, wspólnie z paniami katechetkami, spotkały się na warsztatach misyjnych, by wykonać różańce w związku z przeżywanym obecnie miesiącem różańcowym oraz zbliżającym się Tygodniem Misyjnym. Warsztaty poprowadziła s. Krystyna, klawerianka. W ciągu dwóch godzin wykonano ponad 60 różańców: z kolorowych koralików oraz metodą supełkową. Będzie można nabyć je w Niedzielę Misyjną – 21 października –  w katedrze po Mszy św. o godz. 11.30. Zebrane ofiary zostaną przekazane na cele misyjne.

Już dzisiaj składamy BÓG ZAPŁAĆ wszystkim, którzy włączą się w tę ważną dziecięcą inicjatywę misyjną.