MIASTO DZIECI – KONIEC NABORU

535

W dniu 24.05.2019r. rekrutacja na półkolonię „Miasto Dzieci” została zakończona.

Informacja dotycząca zakwalifikowania się ucznia na półkolonię zostanie przekazana za pomocą dziennika elektronicznego przez wychowawcę klasy, indywidualnie do każdego z rodziców zgłoszonych dzieci. Dodatkowo informacja o uczniach zakwalifikowanych do udziału w półkolonii dostępna jest w sekretariacie szkoły (w budynku przy u. Folwarcznej 2 i ul. Saperów 27a).

W związku z ustawą o ochronie danych osobowych RODO informacje na temat zakwalifikowania uczniów do udziału w półkolonii nie będą udzielane telefonicznie, a jedynie w kontakcie osobistym.