MATEMATYCZNE ZMAGANIA W SP 1

546

Kolejny raz w SP 1 odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Pitagoras”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas szóstych. Ma na celu rozwijanie zainteresowań matematycznych, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, rozwijanie intuicji matematycznej, popularyzację nowych, ciekawych zadań, a także umożliwienie uczniom sprawdzenia swoich wiadomości w ramach rywalizacji międzyszkolnej.

Z naszej szkoły w rywalizacji uczestniczyli: Weronika Garstka z kl. 6a i Wojciech Kruk kl. 6b. Weronika Garstka zdobyła III miejsce. Gratulujemy!