LEKCJA ANATOMII W KLASIE IIIA

618

W klasie IIIA odbyły się ciekawe zajęcia lekcyjne dotyczące budowy kostnej człowieka. By lepiej poznać i zapamiętać wiadomości z lekcji – klasa została podzielona na klika grup. Każda z nich otrzymała arkusz  szarego papieru, na którym odrysowano kontur jednego
z dzieci. Wcześniej uczniowie wycinali cały zestaw kości z białego papieru. Następnie miały za zadanie ułożyć je na narysowanym konturze według poprawnej kolejności.

Po przyklejeniu na arkusze wszystkich części układu kostnego – powstały gotowe szkielety, które stanowią doskonały  materiał  edukacyjny oraz element dekoracji.

Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem dzieci.