KOLONIA LETNIA 2019

805

Informuję, że w szkole prowadzony jest nabór uczestników na nieodpłatny dwutygodniowy wyjazd na obóz rekreacyjny w okresie letnich wakacji 2019r.

Organizator wyjazdu: Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec ZHP w Świdnicy,
ul. Lelewela 18.

Miejsce wyjazdu: Harcerska Baza Obozowa Hufca ZHP Świdnica w Niesulicach

Termin wyjazdu: 26.07 – 09.08.2019r.

Wymagane kryteria udziału w wypoczynku letnim:

  1. Miejsce zamieszkania – teren miasta Świdnica.
  2. Kryterium dochodowe – dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 674 zł netto
    (lub 764 zł gdy w rodzinie jest dziecko z orzeczoną przez ZUS niepełnosprawnością).

Ponadto, dziecko zgłoszone do udziału w kolonii letniej, nie powinno sprawiać problemów wychowawczych. W poprzednich latach nie wszystkie miejsca były wykorzystywane, ponieważ w dniu wyjazdu rodzice nie przyprowadzali zgłoszonych dzieci na zbiórkę, co uniemożliwiło skorzystanie z możliwości wyjazdu innym potrzebującym dzieciom. W związku z powyższym prosimy o przemyślane i odpowiedzialne decyzje.

Utworzona lista uczestników będzie zweryfikowana pod kątem kryterium dochodowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W celu weryfikacji kryterium dochodowego,
wraz ze zgłoszeniem dziecka prosimy o dostarczenie decyzji o zasiłku rodzinnym.

W przypadku zainteresowania prosimy o zgłoszenie się do gabinetu pedagoga i psychologa szkolnego do dnia 06.05.2019r.