KOLONIA LETNIA 2018r.

903

Informuję, że w szkole prowadzony jest nabór uczestników na nieodpłatny dwutygodniowy wyjazd na kolonię/obóz w okresie letnich wakacji 2018r. Na obecnym etapie przeprowadzany jest przetarg na realizatora wypoczynku, który w późniejszym terminie określi miejsce i dokładny termin wyjazdu.

Wymagane kryteria udziału w wypoczynku letnim:

  1. Miejsce zamieszkania – teren miasta Świdnica.
  2. Kryterium dochodowe – dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 674 zł netto.

Ponadto, dziecko zgłoszone do udziału w kolonii letniej, nie powinno sprawiać problemów wychowawczych. W poprzednich latach nie wszystkie miejsca były wykorzystywane, ponieważ w dniu wyjazdu rodzice nie przyprowadzali zgłoszonych dzieci na zbiórkę, co uniemożliwiło skorzystanie z możliwości wyjazdu innym potrzebującym dzieciom. W związku z powyższym prosimy o przemyślane i odpowiedzialne decyzje.

Utworzona lista uczestników będzie zweryfikowana pod kątem kryterium dochodowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W celu weryfikacji kryterium dochodowego, wraz ze zgłoszeniem dziecka prosimy o dostarczenie decyzji o zasiłku rodzinnym.

W przypadku zainteresowania prosimy o zgłoszenie się do gabinetu pedagoga i psychologa szkolnego do dnia 30.05.2018r.