KOLĘDNICY MISIJNI KOLĘDUJĄ…

699

Nasi kolędnicy misyjni mają dobre serca – głosząc dobrą nowinę o narodzinach Zbawiciela, kwestują na rzecz dzieci z Syrii i Libanu. Dotarli również do Świdnickiej Kurii Biskupiej. Zostali bardzo serdecznie przywitani i szczodrze obdarowani.