KAŻDY JEST WAŻNY – PROGRAM ROZWOJOWY ŚWIDNICKICH SZKÓŁ

585

Partnerami projektu są: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego (lider projektu) i Gmina Miasto Świdnica, Fundacja Jawor

Projekt skierowany jest do: nauczycieli i pracowników pedagogicznych oraz uczniów szkół w Świdnicy (SP nr 315, SP nr 6, oraz szkoły podstawowe prowadzące Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 4). W projekcie również udział wezmą rodzice i opiekunowi prawni uczniów objętych wsparciem z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Termin realizacji: od 01.01.2018 r. do 31.05.2019 r.

Zadania realizowane w projekcie to:

  • wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK,
  • wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych,
  • szkolenia dla nauczycieli w Krzyżowej, a dla uczniów: zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne,
  • zajęcia rozwijające uzdolnienia,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,
  • zajęcia w Centrum Edukacji Ekologicznej w Krzyżowe i w Exploraparku w Wałbrzychu.

LINKI Z INFORMACJAMI NA TEMAT PROJEKTU

https://tvts.pl/kazdy-jest-wazny-program-rozwojowy-swidnickich-szkol/

http://www.dami.walbrzych.pl/spoleczenstwo-3/item/18771-kazdy-jest-wazny-program-rozwojowy-swidnickich-szkol

https://mojaswidnica.pl/kazdy-jest-wazny-program-rozwojowy-swidnickich-szkol/

http://swidnica.naszemiasto.pl/artykul/milionowa-dotacja-dla-swidnickich-uczniow-beda-zajecia,4204228,art,t,id,tm.html