„KASPROWICZ” I „EKONOMIK” NAJLEPSZE W RANKINGU „PERSPEKTYW”

636

W 21. edycji rankingu Perspektywy 2019 przeanalizowano wyniki 2126 liceów ogólnokształcących oraz 1731 techników (bez szkół dla dorosłych). W ostatecznym zestawieniu znalazło się 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników.

W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Dla szkół dwujęzycznych uwzględniono dodatkowo wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym – tłumaczą twórcy rankingu. Pod uwagę wzięto także sukcesy w olimpiadach, a w przypadku techników – wyniki egzaminów zawodowych.

 

W zestawieniu liceów najwyższą lokatę spośród świdnickich szkół zajęło:

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza, które uplasowało się na 179 miejscu w Polsce. Rok wcześniej I LO zajęło 242 lokatę, a w 2017 – 320.

II Liceum Ogólnokształcące im. S. Banacha, które zajęło miejsce 195, rok wcześniej zajmując 189 lokatę, a dwa lata temu – 303.

W ogólnopolskim rankingu techników znalazły się trzy świdnickie szkoły:

Technikum nr 5 w ZSE im. Wincentego Stysia (131 miejsce)

Technikum w ZSB-E im. Jana III Sobieskiego (225 miejsce)

Technikum Ortopedyczne (242 miejsce).

 

 Sprawdź swoja szkołę średnią:

http://licea.perspektywy.pl/2019/

http://technika.perspektywy.pl/2019/