JUŻ MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI I DOWIADUJEMY SIĘ CYM ZAJMUJĄ SIĘ NASI RODZICE

576

20 listopada 2018 r uczniowie klasy 4 A mieli okazję okazję  spotkać się z panią Danielą Dędek, mamą Hanny. Panią, która pracuje na co dzień w Urzędzie Miasta Świdnicy w Wydziale Dróg i Infrastruktury Miejskiej. Brzmi skomplikowanie, zwłaszcza z dla czwartoklasisty…infrastruktura?

Jak się okazało, nie taka skomplikowana jak się dokładnie słuchało wykładu pani Dębek. Uczniowie dowiedzieli się, kto odpowiada za to, że w naszym nieście są latarnie, że nadmiar wody z ulic odprowadzany jest do studzienek kanalizacyjnych. A gdy spadnie dużo śniegu są tacy, którzy pracują, żeby szybko odśnieżyć nasze ulice. Nie możemy przecież spóźnić się do szkoły.

Spotkanie odbyło się bardzo miłej atmosferze, nie zabrakło oczywiście pytań dotyczących codziennych zdarzeń w pracy. Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali upominki od Urzędu Miasta Świdnicy.

Klasa 4 A oraz wychowawca p. Katarzyna Nowak dziękuje bardzo za pouczające spotkanie
p. D. Dębek.