INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SP 105

720

Od II semestru roku szkolnego 2018/2019 klasy 5B i 5D będą uczyć się języka angielskiego w trybie rozszerzonym.

Innowacja pedagogiczna, którą koordynują nauczyciele j. angielskiego, magister Dorota Kubak-Rzepecka i magister Agnieszka Kuchniak, ma na celu poszerzenie obowiązkowego programu nauczania o dodatkowe treści, zarówno jeśli chodzi o gramatykę czy słownictwo, jak i kulturę krajów anglojęzycznych. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest nauka języków obcych, a w szczególności języka angielskiego, bez znajomości którego nie wyobrażamy sobie przyszłości naszych uczniów. Idąc naprzeciw wymaganiom stawianym przez otaczający nas świat chcemy, aby również w naszej szkole dzieci miały szansę na pogłębienie zdobywanej wiedzy, a co za tym idzie, aby rozwijanie umiejętności językowych oraz poznawanie tradycji krajów anglojęzycznych rozbudziło w nich motywację do dalszej nauki, ciekawość świata i innych kultur.

Wierzymy, że cele jakie sobie stawiamy zostaną w pełni zrealizowane, a w przyszłości możliwość rozszerzenia z j. angielskiego będzie również wprowadzona w pozostałych klasach.