INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO

857

3 września 2018 roku w naszej szkole był dniem szczególnym i uroczystym. Zainaugurowano nowy rok szkolny 2018/2019.  Klasy 0-III rozpoczęły akademię
o godzinie 9.00 na boisku szkolny przy ul. Folwarcznej 2, natomiast klasy IV-VIII oraz klasy
3 gimnazjalne uczestniczyły w rozpoczęciu, które miało miejsce na boisku przy ul. Saperów 27a.

W tym roku szkolnym klasy młodsze będą uczyły się w budynku przy ul. Folwarcznej 2, natomiast pozostałe klasy będą kontynuowały edukacje w szkole przy ul. Saperów 27a.

Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Rozpoczęła się ona okolicznościowym przemówieniem pani dyrektor Małgorzaty Pielach. Pani dyrektor przedstawiła uczniom i rodzicom grono pedagogiczne. Po uroczystości ogólnej nastąpiły pierwsze powakacyjne spotkania z wychowawcami w klasach.

W nowym roku szkolnym życzymy Uczniom oraz Nauczycielom i Rodzicom wielu sukcesów i satysfakcji