INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

2165

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 105 miała miejsce na szkolnym boisku przy ulicy Folwarcznej 2, gdzie zebrała się społeczność uczniowska, grono pedagogiczne oraz rodzice uczniów klas 0 – 6. Pani dyrektor Małgorzata Pielach przywitała wszystkich obecnych, przedstawiła całe grono pedagogiczne. Część artystyczną przygotowali opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

Druga część powitania miała miejsce na szkolnym boisku przy ulicy Saperów.  Odbyło się tam uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla klas 7 i klas 2 oraz 3 gimnazjalnych. Apel przygotowała grupa uczniów z klasy 3a gimnazjalnej pod opieką p. J. Antos. Trzecioklasiści przywitali nową dyrektor szkoły p. Małgorzatę Pielach, nauczycieli, trenerów i rówieśników. Gimnazjaliści podczas uroczystości przypomnieli o ważnych wydarzeniach historycznych związanych z wrześniem 1939 roku, ale ponieważ nie tylko historią człowiek żyje, pożegnali również odchodzące lato i wakacje.

Aby umilić nadchodzący rok szkolny, zaproponowali swym koleżankom i kolegom odpowiednie szkolne motto na każdy miesiąc nauki i nowy słownik terminów szkolnych, np.: „listopad – to miesiąc, gdy należy pokochać szkolny dzwonek, bo on pokocha ciebie. Wybawi cię od odpowiedzi, gdy będziesz w potrzebie” czy też „ściąga to szansa na sukces” albo  „biblioteka jest tylko dla orłów”. A o nadchodzącej pracy i codzienności przypomniała Agnieszka Godula z kl. 2 b gimnazjalnej w piosence.

Rok szkolny uroczyście otworzyła p. dyrektor, która życzyła wszystkim sukcesów
i satysfakcji z pracy i nauki.