I TURNIEJ ZAWODOZNAWCZY NA ZAKOŃCZENIE OTK 2017

982

Ogólnopolski Tydzień Kariery to święto inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy po raz pierwszy przystąpiła do działań, choć wspomnieć należy, że Gimnazjum nr 3 włączone do szkoły podstawowej, w roku 2014 zostało już laureatem OTK, jako jedyne gimnazjum na Dolnym Śląsku.

Tegoroczne działania obejmowały wiele dziedzin oraz obszarów. Odbyły się spotkania z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy oraz Mobilnego Centrum Kariery w Świdnicy. Uczniowie klas młodszych brali udział w Konkursie Plastycznym pt. „Jak dorosnę to zostanę…”, uczniowie klas starszych w Konkursie Fotograficznym „Mam talent do… „. Na zakończenie tygodnia został zorganizowany po raz pierwszy  w historii naszego miasta I Międzyszkolny Turniej Zawodoznawczy, którego pomysłodawcą i organizatorem jest doradca zawodowy p. Renata Jończyk. Dekorację sali, napisy i aranżację plakatów przygotowały p.Monika Godula i p.Wanda Śliwowska – nauczyciele-bibliotekarze.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni byli uczniowie pięciu świdnickich szkół: Szkoły Podstawowej nr 4/ Gimnazjum nr 1 , Szkoły Podstawowej nr 2/ Gimnazjum nr 2, Szkoły Podstawowej nr 105/ Gimnazjum 3, Szkoły Podstawowej nr 6/ Gimnazjum nr 4 oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy i Branżowa Szkoła I Stopnia “Rzemieślnik”.

Czterdzieścioro zawodników startowało w siedmiu konkurencjach punktowanych. Jury w składzie: p. Ilona Janecka  – Mobilne Centrum Kariery w Świdnicy, p. Małgorzata Pielach – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy oraz p. Iwona Kasprzyk  – wicedyrektor szkoły   przyznało następujące miejsca:

 

1 miejsce – Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do  Pracy i Branżowa Szkoła I Stopnia “Rzemieślnik” (63pkt.)

2 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 105/ Gimnazjum 3 (61 pkt, pytanie ekspertów)

3 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2/ Gimnazjum nr 2  (61 pkt.)

4 miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 4/ Gimnazjum nr 1 (60 pkt.)

Szkoły Podstawowej nr 6/ Gimnazjum nr 4 – szkoła nie zgłosiła się na turniej

 

A oto punktacja poszczególnych konkurencji:

Dodajmy, że celem turnieju było: zaangażowanie młodzieży do działań z zakresu preorientacji zawodowej, zachęcenie do planowanie własnej ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej, popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki kształtowania kariery edukacyjnozawodowej,  przybliżenie zagadnień ze świata zawodów, pracy, pobudzanie aktywności i kreatywności, zachęcenie młodzieży do poznania świata zawodów oraz środowiska pracy różnych profesji.

Z pewnością wszystkie cele zostały osiągnięte.