FINALIŚCI KONKURSU „ZALOGOWANI”

485

II etap konkursu Zalogowani (finał) to wykonanie prezentacji multimedialnej pt. „Twój pomysł na biznes w Świdnicy” i jego przedstawienie Komisji Konkursowej w dniu 27
maja 2019 r.

Do II etapu z naszej szkoły zakwalifikowali się (kolejność podana przez organizatora):

Aleksandra Bylicka 3B,
Kacper Bortkiewicz 8B,
Sandra Pęczar 3C,
Adriana Podbielska 8B,
Martyna Jończyk 3B,
Oliwia Smok 8B,
Zofia Szumilas 8B.

Gotowe i podpisane prezentacje proszę przesyłać drogą mailową na adres: j.chorazy@um.swidnica.pl lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego
(pok.201) do dnia 23 maja!

Po uwagę będą brane:

a) ocena pomysłu na biznes pod kątem realności i trwałości przedsięwzięcia (konkurencja na rynku),
b) predyspozycje własne, doświadczenie do prowadzenia planowanej działalności,
c) perspektywa rozwoju firmy,
d) pomysłowość, unikatowość pomysłu,
e) estetyka, czytelność.

PREZENTACJE POWINNY TRWAĆ NIE DŁUŻEJ NIŻ 3 MINUTY I ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 7 SLAJDÓW.
Praca może być przygotowana indywidualnie lub w zespołach do 2 osób.