EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU

1595

23.09.2017 – 30.09.2017

Celem  przedsięwzięcia było promowanie aktywności fizycznej i sportu na poziomie lokalnym.

Sport i aktywność fizyczna mają znaczny wpływ na dobre samopoczucie obywateli. Niestety poziom aktywności fizycznej w niektórych krajach Europy nie tylko nie rośnie, lecz nawet spada. Odpowiedzią na ten problem jest Europejski Tydzień Sportu. Brak aktywności fizycznej nie tylko negatywnie wpływa na społeczeństwo i zdrowie ludzkie, jest również kosztowny dla gospodarki. Ponadto sport może się przyczynić do wzmocnienia tolerancji i postaw obywatelskich w całej Europie.

Promowanie roli sportu jako narzędzia włączenia społecznego pomoże stawić czoła wyzwaniom, przed jakimi stoi europejskie społeczeństwo. Europejski Tydzień Sportu ma na celu promocję sportu i aktywności fizycznej oraz pogłębianie wiedzy na temat ich licznych korzyści. Inicjatywa ta powstała z myślą o wszystkich obywatelach, bez względu na wiek, pochodzenie lub poziom sprawności. Ma umożliwić współpracę osób prywatnych, organów publicznych, ruchów sportowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i przedstawicieli sektora prywatnego. Dzięki ukierunkowaniu na oddolne inicjatywy ma zachęcać Europejczyków do regularnej aktywności fizycznej i stworzyć możliwość częstszego uprawiania sportu na co dzień.

W naszej szkole odbywały się zajęcia sportowo-rekreacyjne. Na przerwach królowały rozgrywki z gier zespołowych, na basenie podczas zajęć z pływania –gry i zabawy w wodzie. Odbyła się również wycieczka klas 4-tych w góry. Duża frekwencja i zaangażowanie utwierdziły w przekonaniu , że w SP105 sport odgrywa ważną rolę.