DLA NIEPODLEGŁEJ 1918 – 2018

1039

 

Szkolny konkurs historyczny „ 100 na 100- lecie”

Cel konkursu: 

– Organizacja wydarzenia, stanowi formę upamiętnienia Obchodów Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski.
– Upowszechnienie wiedzy na temat najnowszej historii Polski.
– Pobudzanie poczucia patriotyzmu, tolerancji i przynależności do wspólnoty ogólnonarodowej.
– Prezentacja i popularyzacja ciekawych wydarzeń historycznych oraz rozwoju życia społecznego, kulturalnego, przemian gospodarczych  odradzającej się państwowości Polski.
– Podnoszenie świadomości wśród społeczeństwa dotyczącej znaczenia Odzyskania Niepodległości  Polski w 1918 roku jako największego i najważniejszego wydarzenia XX wieku dla Polaków.

Zasady konkursu: 

– Pytania konkursowe w liczbie od 1 do 100 ogłaszane będą codziennie  na stronie szkoły, profilu Facebook i tablicy ściennej przy s.207 ( 2 piętro).
– Konkurs jest skierowany do uczniów kl.3 (G), kl.8,  kl.7.
– Czas trwania konkursu  od  10 września  do   9 listopada  2018 r.

– Karteczki z poprawnymi odpowiedziami przekazujemy nauczycielom historii lub pozostawiamy    w przeznaczonym do tego miejscu  ( np. pudełko w sali  207 z opisem „ 100 na 100”) .

Proszę pamiętać, aby na karteczce było:

  • Imię , nazwisko, klasa
  • Data zadania pytania
  • Poprawne odpowiedzi z właściwym numerem pytania

Zachęcam do systematycznej pracy i życzę miłej zabawy. Powodzenia