CZAS PORZĄDKOWANIA

810

Wielkopostne spotkanie dzieci miało na celu przede wszystkim przypomnieć dzieciom o uporządkowaniu swojego życia duchowego i zwrócenie uwagi na moc i siłę działania Pana Boga w życiu każdego człowieka.

Chciałyśmy zrobić to w jakiś ciekawy sposób. Przygotowałyśmy wspólnie drogę krzyżową
i na każdej stacji naklejaliśmy serca z wielkopostnymi postanowieniami – wyjaśnia pani Małgorzata, jedna z katechetek. W spotkaniu wzięli udział uczniowie z naszej szkoły, z SP 6 i z Zespołu Szkół Specjalnych, a poprowadził go wraz z katechetkami ks. Mirosław Benedyk, wikariusz parafii katedralnej, który wykorzystując różne doświadczenia z fizyki, w obrazowy sposób mówił o ważnym czasie Postu oraz o sile Boga umacniającego ufających i posłusznych Mu.

Oprócz wspólnych warsztatów, modlitwy i śpiewu, był też czas na posiłek.