CYBERPRZEMOC SPOTKANIE W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWACZEGO

1139

 

Dnia 3.11.2017r klasy siódme i drugie gimnazjalne Szkoły Podstawowej nr 105 wraz z nauczycielami spotkały się w sali gimnastycznej przy ul. Saperów z nadkomisarzem policji p. Robertem Topolskim. W ramach zaplanowanych działań odbyła się pogadanka na temat cyberprzemocy.

Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, co to jest cyberprzemoc i  jakie są jej formy. Komisarz uświadomił uczniom, jakie są konsekwencje prawne, gdy robi się zdjęcia bez zgody osoby fotografowanej, gdy się je rozpowszechnia, gdy się komuś grozi, gdy się kogoś uporczywie nęka. Kolejny raz usłyszeli, że w momencie ukończenia 13 lat są współodpowiedzialni za swoje słowa i czyny. Wykorzystując możliwości Internetu, wciąż rozwijających się technologii, muszą znać granice, których nie mogą przekroczyć. Skrzywdzić innego człowieka można bowiem nieraz zbyt łatwo. Pan Robert Topolski podawał przykłady z życia nastolatków, aby im to uświadomić.

Spotkanie z funkcjonariuszem policji spotkało się z dużym odzewem, o czym świadczyły pytania  młodzieży i  chęć indywidualnego porozmawiania.

pedagog Renata Józwicka