CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

824

Całkiem konkretne zawody dla uczniów klas III

Uczniowie trzecich gimnazjum odwiedzili Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy oraz Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy w ramach Drzwi Otwartych organizowanych przez doradców zawodowych Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Świdnicy.

Wizyta miała formę pokazu, ćwiczeń praktycznych ukierunkowanych na rozpoznanie i doskonalenie umiejętności zawodowych w pracowniach praktycznej nauki zawodu. Uczniowie zapoznali się również z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy.

Spotkanie było doskonałą okazją do zastanowienia się nad wyborem szkoły i zawodu. Dziękujemy na miłe przyjęcie.