BYLIŚMY GOŚĆMI CKZ-tu

574

Dwukrotnie uczniowie naszej szkoły, 1 marca i 6 marca 2019 r. , odwiedzili Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy – jedyne takie miejsce w mieście, gdzie swoje praktyki zawodowe odbywają niemal wszyscy uczniowie szkół branżowych i technicznych.

Zwiedziliśmy wszystkie warsztaty oraz poznaliśmy wiodące kierunki kształcenia na rynku pracy. Zobaczyliśmy najstarsze frezarki i tokarki, nowoczesne sterowane komputerowo obrabiarki numeryczne CNC, salon fryzjerski, pracownię budowlaną oraz prawdziwy warsztat samochodowy, gdzie uczniowie poznają auta od podwozia, dosłownie.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy jest placówką oświatowo-wychowawczą wspierającą rozwój ucznia – słuchacza, jego talentów i zainteresowań poprzez kształcenie praktyczne pozwalające na zdobywaniu w bezpiecznych warunkach kwalifikacji zawodowych w zawodach poszukiwanych na rynku, oczywiście we współpracy ze szkołą macierzystą.

Kierunki kształcenia:

– MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
– OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
– MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
– MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH
– ŚLUSARZ
– ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

A na poziomie technikum:

– TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
– TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
– TECHNIK MECHANIK
– TECHNIK BUDOWNICTWA
– TECHNIK ELEKTRYK