2 X SONEL

1349

W dwie kolejne środy 7 i 12 grudnia 2018r. uczniowie naszej szkoły odwiedzili świdnicka firmę produkującą urządzenia pomiarowe – SONEL.

Firma SONEL S.A. jest jednym z największych polskich producentów wysokiej jakości przyrządów pomiarowych.

Projektuje i produkuje różnego rodzaju mierniki wielofunkcyjne, testery, lokalizatory przewodów, analizatory jakości zasilania, kamery termowizyjne, mierniki cęgowe, multimetry, pirometry i luksomierze m.in. do pomiaru rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu, impedancji pętli zwarcia, zabezpieczeń różnicowoprądowych oraz bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego.

SONEL od kilku lat patronuje klasie technik elektronik w Zespole Szkół Budowlano- Elektrycznemu w Świdnicy. To tam uczniowie pozyskują niezbędną wiedzę, a praktykują w warsztatach zawodowych mieszczących się w  jednej z hal Sonelu.

Technik elektronik zajmuje się instalacją, montażem, konserwacją i naprawą aparatury i urządzeń elektronicznych. Jest też odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne. Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych.

Uczniowie klas 8 i III gimnazjum nie tylko zwiedzili zakład, ale bardzo chętnie wzięli udział w zajęciach praktycznych. Pracując na autentycznych elementach budowali panele elektroniczne z użyciem lutownic.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie do firmy. Szczególne podziękowania dla uczniów klasy II technik elektronik ZSB-E za pomoc, cierpliwość i poświęcenie…