V INTEGRACYJNA PARAOLIMPIADA

300

Uczniowie klasy IV a wraz z p. Miłosławą Stec odwiedzili Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy. Nasi uczniowie uczestniczyli w zabawach rekreacyjno-sportowych wspólnie z dziećmi niepełnosprawnymi.

Społeczna integracja dzieci jest procesem zmian psychospołecznych, które dokonują się we wzajemnych relacjach między dziećmi. Wrażliwość, akceptacja, równość, przynależność do grupy towarzyszyła naszym dzieciom podczas spotkania. Ania Kulig i Wiktoria Wójcik uatrakcyjniły spotkanie swoimi występami. Na zakończenie Pani Dyrektor Beata Soroka wręczyła dyplomy i drobne upominki każdemu uczestnikowi.

Julia Radaszewska otrzymała specjalną nagrodę za wielkie serce podarowane Amelce.