SZKOLNY KONKURS OROGRAFICZNY KLAS IV-VI

221

Dnia 6 października 2016r. odbył się w naszej szkole kolejny Szkolny Konkurs Orograficzny Klas IV-VI. Wzięło  w nim udział 18 uczestników.

Dnia 11 października po sprawdzeniu dyktand zostały rozdane nagrody, które wręczyła Pani dyrektor Małgorzata Pielach. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali podziękowania i drobne upominki, a nagrodzeni dyplomy i gry edukacyjne. Najlepszymi z najlepszych okazali się:

Jan Czerwiński z klasy VIb

Dawid Kruk z klasy VIa

Dawid Czwojda z klasy VIa

Oni będą reprezentować szkołę w XV Świdnickim Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym Klas IV-VI.

Ż Y C Z Y M Y     P O W O D Z E N I A!