logo
start -> Szkoła -> Projekt ekologiczny -> PODSUMOWANIE CAŁOROCZNEGO PROJEKTU EKOLOGICZNEGO
PODSUMOWANIE CAŁOROCZNEGO PROJEKTU EKOLOGICZNEGO

W ciągu całego roku szkolnego 2010/ 2011 uczniowie klas 0- III brali udział w realizacji projektu ekologicznego pod hasłem „Mały świdniczanin ekologiem”.

Celem projektu było m. in. rozbudzanie dojrzałości ekologicznej najmłodszych, uwrażliwienie na postępujące zanieczyszczenie środowiska naturalnego, ustalanie przyczyn zanieczyszczeń, budzenie świadomości wpływu działań człowieka na otaczającą przyrodę, przekonanie o konieczności segregowania śmieci i ich powtórnego przetworzenia- recykling. Działania w ramach projektu zakładały także przeciwdziałanie konsumpcyjnemu stylowi życia, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez rekreację na świeżym powietrzu, rozbudzanie wrażliwości i potrzeby kontaktu z przyrodą, rozwijanie i utrwalanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, wyzwalanie kreatywności i innowacyjności poprzez działalność artystyczną.

 

W ramach projektu „Mały świdniczanin ekologiem” dzieci ze świdnickich szkół podstawowych oraz przedszkoli wzięły udział m.in. w akcji ozdabiania ekologicznych toreb z papieru oraz w projekcie plastyczno –ekologicznym pt. „W poszukiwaniu piękna i harmonii”. Mogły w wybranej przez siebie formie literackiej zachęcić do spaceru po swojej Świdnicy. Wykazały się kreatywnością, wykorzystując w twórczy sposób materiały nietypowe i surowce wtórne w trakcie konkursu pt.„Wiedzą dzieci, co zrobić ze śmieci”. Uczniowie wzięli udział w cyklu „zielonych lekcji”, spotkali się z leśnikiem, zapoznali się z budową lasu, jego roślinami i zwierzętami , a nawet pomogli w dokarmianiu swoich skrzydlatych przyjaciół zimą, przeprowadzili zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska Azyl w Dzierżoniowie. Wiedzę o sposobach ochrony własnego zdrowia dzieci zdobywały w cyklu spotkań z przedstawicielką Sanepidu. Wielu niezapomnianych przeżyć dostarczyły z pewnością wybory miss i mistera Eko, które poprzedzały uroczystość zamknięcia projektu. Przez cały rok szkolny uczniowie na różne sposoby zdobywali wiedzę ekologiczną. Uwieńczeniem całorocznego projektu były obchody „Święta Niezapominajki”.

Nie udałoby się efektywnie przeprowadzić wszystkich zamierzeń, gdyby nie pomoc, wsparcie materialne oraz zaangażowanie życzliwych nam osób. W ich gronie znaleźli się m. in.

pan Tadeusz Niedzielski- dyrektor Departamentu Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych- honorowy patron projektu,

pan Marta Dziewisz- prezes MZEC,

pan Jacek Burdziełowski - dyrektor Leroy Merlin,

pani Małgorzata Pielach- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 105,

pani Lidia Bosak- wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 105.

pani Eleonora Sikocińska- kierownik Referatu Ochrony Środowiska,

pani Maria Kasprowicz- Gładysz- Referat Infrastruktury Miasta,

pani Urszula Kozłowska- poetka,

pani Halina Mądra i pani Anna Skwarzyńska- przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

pan Mariusz Wojciechowski- Nadleśnictwo Świdnica,

pani Sylwia Smok- Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej,

pani Agnieszka Dobkiewicz- redaktor naczelna Nowego Tygodnika Świdnickiego

Serdecznie dziękujemy za całoroczne wsparcie naszych działań. Zapraszamy do współpracy za rok.

Pomysłodawczyniami projektu były pani Danuta Mrugała oraz pani Anna Traczyk.

Za przeprowadzenie projektu na terenie szkoły odpowiedzialne były panie:

Anna Ambroszkiewicz, Joanna Andrzejewska, Renata Kwiatkowska, Lilianna Brańka-Konicka, Dominika Stefanicka- Stama.

Zapraszamy do galerii.

 
copyright by Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy, Wrocław 2012, realizacja: Marcin Jóźwik, marcin-jozwik.pl