SPRAWOZDANIE Z FERII ZIMOWYCH

106

Podczas ferii zimowych w naszej szkole odbywały się zajęcia sportowo-rekreacyjne. Uczniowie spotykali się w sali gimnastycznej biorąc udział w grach i zabawach ruchowych. Zorganizowane zostało wyjście na lodowisko, a na zakończenie zajęć grill przywołujący wspomnienie lata.