SPOTKANIE Z CIEKAWĄ OSOBĄ

1388

W świetlicy szkolnej miało miejsce spotkanie z artystą, rzeźbiarzem i malarzem Panem Mariuszem Furmankiem, w którym uczestniczyły dzieci z klas IV-VI.

Pierwsza część wizyty Pana Janusza poświęcona była ciekawostkom z dziedzin reprezentowanych przez artystę. Druga, to część warsztatowa, w której uczniowie wykonywali rzeźby twarzy według zasad podanych przez gościa. Duże zainteresowanie uczniów wzbudziły przyrządy i przybory używane przez artystę w jego warsztacie.

Pojawiło się wiele pytań związanych z materiałem twórczym Pana Janusza, jego drogą życiową. Na koniec spotkania Pani Małgosia P. podziękowała gościowi wręczając prezenty, w tym rzeźbę wykonaną wspólnymi siłami uczniów i nauczyciela.