PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

258

W dzień poprzedzający Święto Niepodległości 2016 r. klasa II D przygotowała kotyliony w barwach narodowych, recytowała wiersze

„Katechizm małego dziecka”, „Barwy ojczyste” oraz oglądała film „Polak Mały” o symbolach narodowych. Uczniowie poznali również radosną piosenkę „Jestem Polką i Polakiem”.