PROJEKT EDUKACYJNY – WANDA CHOTOMSKA

1371

W tym roku w ramach projektu edukacyjnego „POZNAJEMY PISARZY” dzieci z klas 0 -3 poznawały twórczość Wandy Chotomskiej.

Celem projektu było między innymi zapoznanie z wybranymi utworami literatury dziecięcej, słuchanie wierszy, legend, recytowanie wierszy, rozbudzanie potrzeby kontaktu z książką czy inspirowanie do twórczych działań.

 

Projekt obejmował szereg działań:

– spotkanie z bibliotekarzem,

– prezentacja gazetki poświęconej pisarce,

– słuchanie, czytanych w klasach wierszy,

– przygotowanie w klasach kącika tematycznego,

– słuchanie w bibliotece szkolnej legend polskich w opracowaniu pisarki,

– konkurs recytatorski klas 0 i 1,

– konkurs plastyczny klas 0, 1, 2, 3,

– wystawa pokonkursowa prac dzieci.

Dnia 29 listopada 2016 r. odbył się w świetlicy szkolnej konkurs recytatorski dzieci z klas 0 i 1 „Spotkanie z poezja Wandy Chotomskiej”. Mali recytatorzy wykazali dużą umiejętność opanowania tekstu. Potrafili również przekazać w swoje emocje. W nagrodę otrzymali zasłużone dyplomy, nagrody książkowe i gry.

NAGRODY

Anna Kozmowska I A

Milena Gładysz I A

Sandra Uchańska I B

Bryan Szkołut 0 B

Rozstrzygnięto również i nagrodzono artystów-plastyków, którzy wykonali prace plastyczne do wierszy Wandy Chotomskiej. Wpłynęło z klas 1 – 3 kilkadziesiąt prac. Wszystkie prace zostały dokładnie obejrzane. Wykorzystano różne techniki plastyczne. Dzieci w nagrodę otrzymały dyplomy oraz zestawy kreatywne. Przyznano nagrody i wyróżnienia.

NAGRODY

Hubert Charuży III B

Magda Tuszyńska II D

Nadia Krasoń II C

Kamil Jamróz II B

Roksana Kowalska 0 B

WYRÓŻNIENIA

Anna Gładysz III C

Hanna Dębek II A

Roksana Chrzanowska II C

Organizatorzy: M. Kiszecka-Decowska, L. Brańka-Konicka serdecznie dziękują za pomoc w realizacji projektu p.dyr. M. Pielach, p. H. Leszczyc-Laskowskiej oraz p. J. Krzyżanowskiej.