PROJEKT BIEG PO ZDROWIE

382

Uczniowie klasy IV b z oddziałem sportowym biorą udział w cyklu zajęć profilaktycznych prowadzonych przez psychologa szkolnego panią Agatę Szawiel na temat zagrożeń związanych z paleniem papierosów, w tym e-papierosów.

Dzieci pogłębiają swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia, dowiadują się co to znaczy być asertywnym oraz trenowały tworzenie asertywnych wypowiedzi w sytuacjach, gdy ktoś będzie namawiał ich do palenia papierosów. Uczniowie bardzo chętnie pracują podczas zajęć, swobodnie wypowiadają się, są aktywni i kreatywni. Z zainteresowaniem uczestniczą we wspólnych spotkaniach, na których pogłębiają swoją wiedzę na temat zachowań prozdrowotnych.