PIELGRZYMKA W ROKU MIŁOSIERDZIA DO KRAKOWA ŁAGIEWNIK

261

13 października kilkunastoosobowa grupa uczniów, wspólnie z paniami katechetkami,
udała się z pielgrzymką do Krakowa-Łagiewnik.

W kończącym się Roku Miłosierdzia pragnęli ono przybyć do miejsca, w którym św. Faustyna otrzymała od Jezusa piękne słowa o Bożym miłosierdziu. Pielgrzymi udali się również do Centrum Jana Pawła II. Podczas Mszy św. w Sanktuarium św. Jana Pawła II modlili się za wszystkich, z którymi spotykają się każdego dnia.