PASOWANIE NA ŚWIETLIKA

706

„W naszej świetlicy jest przyjemnie, lubię być tutaj codziennie…”W dniu 17 X 2016r. najmłodsi uczniowie naszej szkoły klas 0a- 0b -Ia -Ib wzięli udział w pasowaniu na Świetlika.

Były konkurencje sportowe, zagadki, uroczysta przysięga. Na zakończenie starsi koledzy i koleżanki przygotowali niespodzianki dla nowo przyjętych świetlików. Nad całością i przebiegiem imprezy czuwały panie : M.Stec, I.Serwin, M.Pałamarz, D. Stefanicka -Stama, W.Kamocka-Gotowiecka.