OGŁOSZENIE – PROFIL PIŁKA SIATKOWA

255

Próby sprawności fizycznej na rok szkolny 2017/2018 dla kandydatek do klasy VII sportowej o profilu “piłka siatkowa” odbędą się w środę 17.05.2017r. godz. 14.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 105 ul. Folwarczna 2.

Zapraszamy kandydatki posiadające zgodę rodziców na wzięcie udziału w teście sprawnościowym.