OGŁOSZENIE – PROFIL PIŁKA SIATKOWA

542

II termin testów sprawnościowych dla kandydatek do klasy VII sportowej o profilu „piłka siatkowa” (nieobecność podczas I terminu) ustalony został na 30 maja 2017r. godz. 14.30.

w Sali gimnastycznej SP 105 w Świdnicy ul. Folwarczna 2. Zapraszamy kandydatki posiadające pisemną zgodę rodziców na wzięcie udziału w teście sprawnościowy.