MIASTO DZIECI

362

Informacja – ogłoszenie o półkoloni w  Świdnickim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

 1. Półkolonia zostanie zorganizowana na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy.
 2. Uczestnikami półkolonii będą dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić wypoczynku poza miastem, z powodów finansowych, losowych lub rodzinnych.
 3. Pierwszeństwo uczestnictwa w półkolonii będą mieli uczniowie, którzy nie uczestniczyli we wcześniejszych edycjach Miasta Dzieci.
 4. 4. Kryteria uczestnictwa w półkolonii „Miasto Dzieci”:
 • Uczniowie SP nr 105 w Świdnicy z klas I – VI,
 • Pierwszeństwo uczestnictwa w półkolonii mają dzieci, które do tej pory nie korzystały z tej formy wypoczynku,
 • Opinia wychowawcy dotycząca zachowania ucznia, dzieci niesprawiające trudności wychowawczych.
 1. Będą to dwa turnusy:

I turnus –  8 – 11 sierpnia 2017 r.

II turnus – 14, 16 – 18 sierpnia 2017 r.

W każdym turnusie przewidziane jest 27 miejsc dla uczniów naszej szkoły.

 1. Karty zgłoszeniowe uczestników będą dostępne do pobrania w gabinecie pedagoga i psychologa szkolnego od godz. 9.00 w dniu 19 maja 2017r. Kompletnie wypełnione karty zgłoszeniowe należy zwrócić do gabinetu pedagoga i psychologa szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2017r.
 2. Półkolonia będzie trwała od godziny 9.00 do godziny 15.00.

W godzinach od 8.00 do 9.00 oraz od 15.00 do 16.00 dziecko będzie mogło przebywać na terenie Ośrodka i będzie miało zapewnioną opiekę. Dotyczy to dzieci, których rodzice z ważnych powodów nie będą mogli dzieci przyprowadzić o 9.00 lub odebrać o 15.00.

 1. Planuje się, że dzieci 3 h dziennie będą aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych z zakresu określonych zawodów, 2 h dziennie poświęcą na zabawę, 1 h będzie przeznaczona na posiłki.
 2. Uczestnicy półkolonii będą mieli zapewnione drugie śniadanie (bułka słodka), wodę mineralną oraz obiad.
 3. Udział w półkolonii jest bezpłatny.