KTO KRĘCI, TEN WYGRYWA

63

W związku z trwaniem już drugiego semestru II edycji programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”, przypominamy uczestnikom Konkursu „Zalogowani” o zbieraniu materiałów, spokojnym przygotowaniu filmu, będącego ostatnim rozstrzygającym etapem konkursu w okolicach końca maja.
Poniżej przypominam wytyczne tworzenia filmu:

Praca może być przygotowana indywidualnie lub w zespołach do 2 osób.
–    czas trwania filmu: od 30 sekund do 60 sekund;
–    rozdzielczość minimalna: 480 x 360 (4:3),
–    dowolna technika,
–    dowolny sprzęt,
–    film musi zawierać w sobie elementy, pozwalające na jednoznaczne powiązanie
go z Miastem Świdnicą.

2. Film nie może:
–    naruszać godności ludzkiej;
–    zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną oraz narodowość;
–    ranić przekonań religijnych lub politycznych;
–    zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;
–    sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska.

3. Elementy dodatkowe:
–    podkład muzyczny,
–    w filmie może być zastosowany tekst lektorski z napisami  lub same napisy,
–    inne propozycje autorskie

4. Tematyka filmu:
–    tematyka filmu dowolna.
–    film może być nakręcony spontanicznie lub zainscenizowany,
–    film może być zapisem chwili, ciekawej sytuacji, wydarzenia, wycinkiem historii związanej z  konkretnym miejscem lub zabawnej historii,
–    organizator oczekuje od autorów pomysłowych i nowatorskich filmów, ukazujących w oryginalny sposób walory, specyfikę i wyjątkowość miasta Świdnicy i jego mieszkańców.
–    film ma być skierowany do szerokiej grupy odbiorców w różnym wieku, obu płci, różnym miejscu zamieszkania, różnych zarobkach i wykształceniu itp.

5. W Konkursie mogą brać udział tylko prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.

6. Filmy powinny być przedłożone na nośniku DVD lub CD, przy czym na płycie może znajdować się tylko jeden film.

7. Organizator nie zwraca nadesłanych prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych.

8. Film będzie wykorzystany do celów promocyjnych  i rozpowszechniany za pośrednictwem mediów. Film ma na celu zwiększenie świadomości marki miasta Świdnicy w regionie, w tym w kraju i za granicą. Zalogowany przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe i pokrewne (prawa zależne) do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania filmem.

9. Film musi być wynikiem pracy ucznia, nie może naruszać dóbr osobistych, majątkowych i  osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych bądź  innych praw własności przemysłowej a także danych osobowych osób trzecich.