INFORMACJA

1470

W związku ze zmianą sieci szkół w Świdnicy dokonaną w ramach reformy systemu oświaty, uczniowie obecnych klas VI od nowego roku szkolnego 2017/2018, tj.

od 1 września 2017r. będą kontynuowali naukę w Szkole Podstawowej nr 105 w Świdnicy w budynku przy ul. Saperów 27a (budynek Gimnazjum nr 3)