FINAŁ VI ŚWIDNICKIEGO RODZINNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO.

356

Dnia 10.05.2016r. w SP 105 w Świdnicy odbył się finał VI ŚWIDNICKIEGO RODZINNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO.

Dwanaście drużyn wzięło udział w meczu matematycznym. Dzieci i rodzice wspólnie rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności.

Mecz matematyczny składał się z trzech części, każda z nich kończyła się zadaniem wykonywanym tylko przez dzieci.

Rywalizacja była bardzo zacięta. Jury w składzie: pani dyrektor Małgorzata Pielach oraz pani wicedyrektor Lidia Bosakoceniało poprawność wykonywanych zadań.

Ostatecznie zwycięzcami VI edycji Świdnickiego Rodzinnego Konkursu Matematycznego zostali:

I miejsce:  KAMIL KAŁUŻNY, p. WOJCIECH KAŁUŻNY SP 1 – nagroda, dyplom.

II miejsce MILENA ADAMCZEWSKA, p. NATALIA ADAMCZEWSKA SP Witoszów Dolny – nagroda, dyplom

III miejsce MICHAŁ SZYMASZKIEWICZ, p. KRZYSZTOF SZYMASZKIEWICZ SP 1 – nagroda, dyplom.

Pozostali uczestnicy otrzymali upominki oraz słodycze.

Nagrody oraz upominki ufundowali: ŁaKOCIAK Caffe, Akademia Lingua Szkoła Języków Obcych Michał Zawadzki, p. Beata Pędrak.

 

Na zakończenie konkursu wystąpiła grupa teatralna, w której wzięły udział uczennice z klasy V c SP 105. Grupę teatralne prowadzi p. Agata Żuraw. Czas umiliła również Małgosia Stanisławska śpiewając piosenkę w języku angielskim.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy za rok!