DRUGOKLASIŚCI WYBIERAJĄ ZAWÓD?

296

Uczniowie z klasy II D uczestniczyli w zajęciach związanych z wyborem zawodu prowadzonych przez dwie Panie z Poradni Preorientacji Zawodowej.

Dzieci bawiły się w odgrywanie wybranych ról, co sprawiało im wielką radość. Prezentowały również zachowania i atrybuty charakterystyczne dla przedstawicieli wykonujących określone zawody. Ich zadanie polegało także na wypełnieniu przygotowanej karty pracy oraz przygotowaniu ubioru. Każdy indywidualnie wyposażył swój strój rysując odpowiednie rekwizyty potrzebne przy wykonywaniu określonego zawodu. Na koniec zajęć wszyscy prezentowali swoje dokonania.