BIEGI NA ORIENTACJĘ

366

Dnia 11 października 2016r. w końcu pogoda pozwoliła uczniom naszej szkoły wziąć udział w projekcie „Orientuj się w Świdnicy”.  Organizatorem Projektu jest Urząd Miejski w Świdnicy oraz

Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej, natomiast partnerem jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy. Za wysoką jakość map i innych drukowanych materiałów odpowiada Drukarnia AQRAT.

Projekt „Orientuj się w Świdnicy” przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w Świdnicy z klas od 4 do 6 i polega na przeprowadzeniu zajęć o Biegu na Orientację (BnO) wraz z ćwiczeniami praktycznymi z wykorzystaniem mapy. W tym celu kartograf przygotowuje specjalistyczną mapę terenu szkoły wraz z zaznaczonymi „punktami kontrolnymi” do odnalezienia w terenie.

I właśnie we wtorkowe przedpołudnie uczniowie poszczególnych klas podczas 45-minutowej lekcji wzięli udział w takich zajęciach, które były przeprowadzone przez dwóch trenerów. Każda taka lekcja składała się z części teoretycznej, podczas której trenerzy opowiadali o tym co to są biegi na orientacje, uczyli, jak korzystać z mapy czyli, jak prawidłowo ją ustawiać (zorientować mapę), zlokalizować się, odpowiednio czytać topografię terenu oraz naniesione znaki. Po wprowadzeniu w teorię BnO rozpoczynała się część praktyczna w terenie, podczas której dzieci, pojedynczo lub w grupkach, mały do wykonania zadania polegające na znalezieniu naniesionych na mapie punktów kontrolnych w rzeczywistym terenie wykorzystując zdobytą wiedzę.

Projekt „Orientuj się w Świdnicy” zakończy się w październiku przekazaniem wszystkich map terenowych powstałych w celu realizacji projektu, sprzętu treningowego do uprawiania orientacji terenowej do powszechnego użytku przez mieszkańców Świdnicy oraz mapy Parku Młodzieżowego w Świdnicy wraz z infrastrukturą stałych punktów BnO.

Ponadto 26 października 2016 r. w Parku Młodzieżowym zorganizowane zostaną zawody w Biegu na Orientację, na które zostaną zaproszeni wszyscy nauczyciele wraz z uczniami szkół biorących udział w projekcie jak również wszyscy mieszkańcy Świdnicy.